VIŠE O NAMA

Računovođa.ba d.o.o. je pravno lice za pružanje računovodstvenih usluga, usluga poreznog i finansijskog savjetovanja, konsultanstskih i ostalih administrativnih usluge za preduzeća, udruženja (NVO), predstavništva i obrte.
Smješteni smo u svom prostoru u centru grada u ul. Skenderija 40/IV u Sarajevu.

Računovođa od povjerenja
Mi smo računovođa koji je na vašoj strani, računovođa u kojeg se ima puno povjerenje i računovođa sa kojim se radi dugoročno. Tačni smo, pouzdani i profesionalni.
Stalno se usavršavamo i stičemo nova znanja, a dokaz tome su brojni certifikati koje posjedujemo, a koje možete pogledati u sekciji O nama.


Posjedujemo (za više informacija posjetite sekciju O nama.)Naša komparativna prednost nam je i to što pored standardnog načina rada imamo i mogućnost pristupa podacima klijenta putem interneta, što praktično znači... Više

Članovi smo udruženja računovođa i revizora FBiH, a samim tim želimo unaprijediti i podržavati međunarodne računovodstvene standarde u praksi, pod čim se podrazumijeva usklađenost ponašanja i rada svih profesionalnih računovođa, revizora i financijskih radnika s Kodeksom etičkih normi ponašanja i Međunarodnim standardima revizije izdanim od strane Međunarodne Federacije računovođa ( IFAC), kao i Međunarodnim računovodstvenim standardima, izdanim od strane Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB)
Akreditovani smo konsultanti za mala i srednja preduzeća i uvršteni smo na zvanične liste konsultanata Regionalnih razvojnih agencija
Stalni smo pretplatnici stručnog časopisa Porezni savjetnik i korisnik stalnog savjetodavnog servisa.